Oficjalny serwis klubu

Do sporych przetasowań w kierownictwie klubu doszło w wyniku wczorajszego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków KP Soccer-Calcio Łódź. W tym roku dobiegała końca czteroletnia kadencja dotychczasowych władz klubu - zarządu i komisji rewizyjnej. Pierwszą decyzją podjętą na wczorajszym spotkaniu było zmniejszenie liczby członków zarządu klubu z 5 do 3. W ocenie zebranych poprawi to i usprawni proces decyzyjności klubowych władz.

Na stanowisku prezesa zarządu KP Soccer-Calcio pozostanie dotychczasowy sternik klubu - Przemysław Ossowski, dla którego będzie to już czwarta kadencja. Nowym wiceprezesem został wybrany dotychczasowy dyrektor klubu - Krzysztof Rychter, który w najbliższym czasie będzie łączył obie te funkcje.

 

nowy wiceprezes Soccer-Calcio Łódź - Krzysztof Rychter

 

Nowy zarząd, po ukonstytuowaniu się, postanowił powierzyć obowiązki kierownika drużyny seniorów Mateuszowi Mikołajczykowi (dotychczas funkcję tę pełnił Bartłomiej Cerulik, któremu nowy zarząd klubu bardzo dziękuje za wkład wniesiony w rozwój i codzienne funkcjonowanie Soccer-Calcio Łódź).

 

nowy kierownik drużyny - Mateusz Mikołajczyk

 

PO 09.10.2019